Wisc-r Testi İndir

WISC-R test formları bilimsel çalışma niteliği taşımaktadır. Çoğaltılması veya herhangi bir yerden izinsiz alınması yasal değildir.Test formları belirli bir ücret karşılığında eğitimini alan kişilere verilmektedir. Dolayısıyla örneklerini bulmak mümkün değildir. Örneklerinin herhangi bir şekilde bulunması da bir fayda getirmemektedir. Çünkü uygulamak,sonuçları belirlemek ve yorumlamak bir eğitim gerektirmektedir.