A) SÖZEL BÖLÜM:

Çocuğa 6 alt başlıkta sözel soruların yöneltildiği bölümdür.

1)Genel Bilgi: Çocuğun belirlenmiş sorularla okuldan, çevresinden, ailesinden ve içinde bulunduğu kültürden öğrendiği bilgileri ortaya çıkaran bölümdür. Uzun süreli hafızayı yoklamaktadır.

2)Benzerlikler: Verilen iki şey arasındaki kullanım,şekil, tür gibi yönlerden benzerlikleri söylemesi beklenir. Soyut düşünebilme yeteneğiyle ilgili becerileri sunması beklenir.

3)Aritmetik: Çocuğa görsel sonra zihinsel aritmetik sorular verilmektedir ve bunları belirli sürede çözebilme yeteneği ölçülmektedir. Çocuk bazı soruları görmeden cevaplayacağı için soruyu hafızada tutması ve çözebilmesi beklenmektedir. Bu sayede kısa-süreli bellek ve çalışan belleğinin kapasitesi ölçülür. Bu bölümde matematik ve zihinsel işlem yapabilme yeteneğine bakmaktayız.

4)Sözcük Dağarcığı: Çocuğun kelimeleri ve kavramların açıklamalarını yapabilme ve bunları ifade edebilme yeteneğini ölçen bölümdür. İlk bölümde olduğu gibi uzun süreli belleği ölçmektedir.

5)Yargılama: Bu bölümde ise çocuğa belli durumlar verilir. Çocuğun bu durumlarda ne yapacağı öğrenilmeye çalışılır. Sosyal zekayı bize verir. Duygusal olgunluk, muhakeme yeteneği ve mantıksal akıl yürütme yeteneğini bize verir.

6)Sayı dizisi: Bu alt test yukarıda ki beş alt testte herhangi bir sorun olursa kullanılacak bir testtir.

B) PERFORMANS BÖLÜM:

Çocuğa 6 alt başlıkta görevlerinin yöneltildiği bölümdür.

1) Resim Tamamlama : Çocuğa bu bölümde eksikleri olan resimler verilmiştir. Çocuğun bu eksikleri bulması beklenri.

2)Resim Düzenleme: Bu bölümde belirli olaylar kartlar üzerinde karmaşık bir sırayla çocuğa verilir ve çocuğun düzenlenmesi beklenir.

3)Küplerle Desen: Bu bölümde ise çocuğa verilen 9 küp ile belirli şekilleri oluşturması beklenir.

4)Parça Birleştirme: Çocuğunuzun parça bütün ilişkisini kavrayabilme ve görsel-hareketsel koordinasyon yeteneğini ölçmemizi sağlar.

5)Şifre : Bu bölümde çocuğun yaşına göre seçilen bölümde çocuğun belirli sürede belirli şekilleri alana yerleştirmesi beklenir.

6)Labirent: Bu bölüm ise performans bölümünün diğer beş alt testinde bir sorun çıkarsa kullanılabilecek alt bölümdür.