wiscr testi sonuçları

Wisc r Testi Örneği

Wisc r Testi Örneği

          Günümüzde internette, gazete dergilerde IQ testi adı altında testlerle karşılaşmaktayız. Ancak unutulmamalıdır ki bunlar eğlence amaçlıdır, hiç biri bize zeka puanını(IQ seviyesi) bize vermez. Gerçek anlamda zeka seviyesini öğrenmek için yapılan testler uzun sürelerde hazırlanmış. Hazırlanması için her türlü bilimsel çalışmalar yapılmış. Geçerlilikleri ve güvenilirlikleri incelenmiş testlerdir. Bu testler bilimsel ortamlarda bilim adamları tarafından deneysel çalışmalarla ortaya konmaktadır.

Günümüze kadar birçok zeka testi geliştirilmiştir. Bunlardan bazıları;

Cattell Zeka Testi: Belirli bir süre içinde yapılması gereken bir testtir.

Alexander Pratik Zeka Testi: İlkokulu bitiren çocukların teknik becerilerinin belirlenmesi ve daha ileri sınıflara (özellikle sanat okullarına) yöneltmek için geliştirilmiştir. Testte tahta kutular, boyalı küpler verilerek çeşitli problemlerin çözümü istenir.

Porteus Labirent Testi: Zeka fonksiyonunun özel bir şekli ölçülür. Örneğin, temkinli davranmak, ileriyi görmek, çeşitli engellerden kendini korumak gibi. Bu test özellikle insanın günlük yaşamındaki davranışlarda gösterdiği beceriyi ölçer.

Binet-Terman Testi: Sözlü bir testtir. Okul, aile bilgisine ve kültürüne dayanır.

Stanford Binet Zeka Testi: Süreye dayalı olmayan bir zeka testidir. İçersinde yaşlara göre yönergeler bulunmaktadır.

WISC-R Zeka Testi: Welcher Intelligence Scale for Children olan, 6-16 yaş arasındaki çocuklara uygun olarak hazırlanmış, iki ana hat ve 12 alt testten oluşan, ülkemizde en yaygın olarak kullanılan ve günümüzün en geçerli IQ testidir.

Bu zeka testlerinin çoğu zaman içinde kullanılmıştır ancak yeterli nitelikte olmadığı anlaşıldıkça sürekli olarak yeni testler geliştirilmiştir. Ve bu testlerin içinden en iyi sonuçları veren ve kapsamlı ölçüm yapan, ülkemizde de en yaygın olarak kullanılan test olarak WISC-R öne çıkmıştır.

          WISC-R test formları bilimsel çalışma niteliği taşımaktadır. Çoğaltılması veya herhangi bir yerden izinsiz alınması yasal değildir.Test formları belirli bir ücret karşılığında eğitimini alan kişilere verilmektedir. Dolayısıyla örneklerini bulmak mümkün değildir.  Örneklerinin herhangi bir şekilde bulunması da bir fayda getirmemektedir. Çünkü uygulamak,sonuçları belirlemek ve yorumlamak bir eğitim gerektirmektedir.