wiscr testi sonuçları

Wısc-r Testi Örnek Soruları

Wısc-r Testi Örnek Soruları Wısc-r testi soruları ve formları yayımlamak yasal olarak serbest değildir. Çünkü bu formlar belli eğitimler karşılığında uygulayıcılara verilmektedir. Soruların herhangi bir şekilde internet ortamında veya başka ortamda paylaşılması dağıtılması testin sonuçlarının sağlığını tehlikeye atacaktır ve de suçtur. Çünkü kullanım hakkı sadece sertifika dağıtıcılarına ve sertifika sahiplerine aittir öte yandan bu sorular bir şekilde kötü niyetli kişilerin veya testin uygulanacağı kişilerin eline geçebilir. Wısc-r testi soruları iki ana bölüm altında ayrılmıştır. Birincisi sözel bölüm; bu bölümde 6 başlık vardır ve toplamda 144 soru vardır. Sözel bölüm çocuğun hafıza, sözcük dağarcığı, muhakeme, ilişki kurma, algılama, genel bilgi, işlem yeteneği, matematik gibi yeteneklerini ölçer. Diğer bölüm performans bölümünde ise 6 başlık vardır ve toplamda 64 soru vardır. Performans bölümü dikkat, algılama, muhakeme, görsel zeka, neden sonuç ilişkisi kurabilme, görsel hareketsel koordinasyon, sıraya koyma, görsel uyaranları anımsama ve konsantrasyon yeteneği, şekil zemin algısı gibi yeteneklerini ölçer.