wiscr-testi-sonuçları

Wisc-r Testi Sonuçları

Wisc r Testi Sonuçları

            Aynadan Psikolojik Danışmanlık merkezimizde wısc-r zeka testi yapılmaya karar verildiğinde en kısa sürede randevu tarihi belirlenmektedir. Uzman uygulayıcımız çocukla birlikte 1-3 saat arasında süren çalışma sonucunda testle ilgili verileri almaktadır. Test tamamlanınca aileye görüşme odasında genel görüşlerini kısaca aktarır. Ve sonuçları ne zaman alabileceklerini belirtir. Sonuçlar iki gün içinde rapor halinde aileye verilmektedir.

          Sonuç içinde çocuğun test boyunca davranışları ve tepkileriyle ilgili gözlemlerini  her bir alt testten nasıl performans gösterdiği eksiklerinin ne olduğuyla ilgili bilgileri içermektedir. Ve çocuğun aldığı puana göre IQ seviyesinin hangi gruba dahil olduğu belirtilmektedir.

          Çocuğun testten aldığı sonuca göre gerekli tavsiye ve yönlendirmeler yapılmaktadır. Çocukla çalışan psikolog ile de sonuçlar paylaşılır. Gerekli çalışmalar psikolog tarafından da yürütülür. Wısc-r zeka testini bir kurum veya okul talep etmişse aile aracılığıyla kapalı bir zarf içinde kurum adına hitaben gönderilir.