wiscr testi sonuçları

Wisc-r Testi Sorulari

Wisc-r Testi Soruları

Wısc-r testi yeteri kadar ayrıntılı ve geniş bir testtir. Bireyin zekasını çok yönlü olarak ölçtüğü için en çok tercih edilen test olma özelliği taşır. Daha önce de belirttiğimiz gibi iki ana bölümden oluşur sözel bölüm ve performans bölüm olarak.

Sözel bölüm 6 ana başlıktan oluşmaktadır ve toplamda 144 soru vardır.

1)Genel Bilgi : Kişinin bilgisini ölçen kısım 30 soru.

2)Benzerlikler : İki şey arasında ki benzerlikleri inceleyen bölüm 17 soru.

3)Aritmetik : Kişinin işlem ve matematik yeteneğini ölçen bölüm 18 soru.

4)Sözcük Dağarcığı : Kişinin var olan kelime hafızasını ölçen bölüm 34 soru.

5)Yargılama : Kişinin yargılama kapasitesini muhakeme yeteneğini ölçen bölüm 17 soru.

6)Sayı dizisi : Kişinin hafıza ve kısa süreli bellek durumunu ölçen bölüm 28 soru.

Performans bölümü 6 ana başlıktan oluşur ve toplamda 64 soru vardır. Buradaki sorular sözle bölümdekilerden farklı olarak etkinliklere dayalıdır. Yani kişi her soruda çeşitli şeyler yapar.

1)Resim Tamamlama : Çocuğun dikkatini görsel bir alanda yoğunlaştırabilme becerisine bakan bölüm 26 soru

2)Resim Düzenleme : Olaylar dizisini algılama, neden- sonuç ilişkisi kurabilme, muhakeme gücünü belirleyen bölüm 12 soru.

3)Küplerle Desen : Görsel zeka ile ilgili birçok unsuru belirlememizde bize yardımcı olan bölüm 11 soru.

4)Parça Birleştirme : Çocuğunuzun parça bütün ilişkisini kavrayabilme ve görsel-hareketsel koordinasyon yeteneğini ölçen bölüm 4 soru.

5)Şifre : Görsel hareketsel koordinasyon, sıraya koyma, , görsel uyaranları anımsama ve konsantrasyon yeteneğini belirleyen bölüm 2 soru.

6)Labirentler : El-göz koordinasyonunu, şekil- zemin algısını ölçen bölüm 9 soru.

Performans bölümü soruları küpler, resimler, maketler, puzzlelar, formlar ve labirentler yardımıyla yapılmaktadır.