Wisc-r-Testi-Hangi-yas-aralıginda-uygulanir

Wisc-r Testi (Zeka Testi) Hangi yaş aralığında uygulanır

Wisc-r Testi (Zeka Testi) Hangi yaş aralığında uygulanır

Zeka testleri geçmişten günümüze birçok farklı şekilde farklı formlarda üretilmiştir ve kullanılmıştır. Zaman ve teknolojinin hızla ilerlemesiyle de sürekli olarak değişime ve gelişime uğramıştır. Wisc-r zeka testi, Stanford Binet testi gibi zeka testleri diğer zeka testlerinden sıyrılarak daha yaygın kullanım alanı bulan zeka testlerinden dir.

Zeka testleri içerik bakımından, kullandığı değişkenler bakımından, materyaller bakımından, süreçleri bakımından, normları bakımından değişiklikler göstermektedir . Bu değişkenlerden biri de yaş faktörüdür.

Wısc-r zeka testinin oluşturucusu bilim adamı psikolog David Weschler iki yaş altı aydan yedi yaş üç aya kadar olan çocuklar için WPPI-III testini hazırlamıştır. Altı yaş ile on altı yaş arası çocuklar için Weschler çocuklar için zeka ölçeğini ( WISC-R ) hazırlamıştır. Yetişkinler için ise WAIS zeka ölçeğini hazırlamıştır.

Wisc-r zeka testi altı yaşına girmiş çocuklardan on altı yaşına kadar olan çocuklara uygulanabilir. Altı yaşının altındaki çocuklara uygulanamaz. Sizlere uygulanabildiğini söyleyen kurum veya kişilere itibar etmeyiniz çünkü uygulasalar bile bunu değerlendirebilmek için normlar yoktur . Sonuçlar ancak altı ve on altı yaşları arası için değerlendirilebilir. Pek tabii testte bu yaş aralığı için uygundur. Altı yaş altı için Stanford Binet Zeka Testi, WPPI gibi zeka testleri uygulanmaktadır. Bunlardan en yaygını Stanford Binet zeka testidir.

Stanford Binet zeka testi ise 2 yaşından itibaren yetişkinliğe kadar uygulanabilmektedir. Ancak altı yaş üzeri Wısc-r zeka testi daha güvenilir ve geçerli sonuçlar verdiği için iki ve altı yaş arası çocuklarda genellikle Stanford Binet zeka testi kullanılmaktadır.

Stanford Binet zeka testinde iki yaş ile altı yaş için olan bölümlerinde herhangi bir okuma yazma faaliyeti olmadığı için rahatlıkla uygulanabilmektedir.

Wısc-r zeka testine dönülecek olunursa altı yaş ile on altı yaş arasında uygulanmasından yola çıkılarak detaylı incelenecek olunursa :

1) 6 -7 yaş arası çocuklar ülkemizde ilkokul eğitimine başlamaktadırlar. Bu yaş çocuklarında okuma yazmaya geçmekte zorlanma gibi sorunlar görülebilmektedir. birinci sınıf eğitim öğretim sürecini eylül ayından haziran ayına kadar komple bir bütün olarak ele alacak olursak her çocukta okuma ve yazmaya geçme süresi ve zaman değişkenlik göstermektedir. Ama genel olarak en geç mayıs ayına kadar okuma yazmaya ortalama bir başarı ile geçilmeye başlanır. Eğer çocuk geçemiyorsa incelenmeye alınmalıdır. Ve bu inceleme sürecinde Wısc-r zeka testinden faydalanılmaktadır.

Öte yandan yine bu süreçte odaklanma ve yönerge alma gibi konularda çocuklarda zorlanmalar gözleniyorsa olağan şüpheleri ortadan kaldırmak veya varsa bir problem ortaya koymak adına Wısc-r zeka testine başvurulabilir.

Çevresiyle iletişim kurmada problem yaşayan, kurallarla ilgili sorun yaşayan ve davranış kontrolünde sorun yaşayan çocuklarda da Wisc-r zeka testine başvurulabilir.

Çocukların zeka seviyesini öğrenmek ve buna göre bir eğitim ve öğretim planı çıkartmak için yapılabilir.

2 ) Sekiz yaş ve on bir yaş aralıklarında ikinci , üçüncü ve dördüncü sınıf seviyelerinde olası okuma yazma problemi görülen çocuklarda yine WISC-R zeka testine başvurulabilir. Öğrenme bozuklukları şüphesi olan çocuklarda Wisc-r zeka testine başvurulabilir . Dikkat eksikliği şüphesi olan çocuklarda yine Wisc-r zeka testine başvurulabilir . Bazı okullarda uygulanan özel yetenekli çocuklar sınıfları için okullar Wısc-r zeka testini isteyebiliyor. Böyle durumlarda uygulanabilir.

Çocukların zeka seviyesini öğrenmek ve buna göre bir eğitim ve öğretim planı çıkartmak için yapılabilir.

3 ) On iki yaş ve on altı yaş aralıklarında yine öğrenme bozulukları şüphesiyle çocuklara Wısc-r zeka testi uygulanabilir . Bazı okulların yapmış olduğu özel yetenekli çocuklar sınıflarına giriş için test uygulanabilir. Dikkat eksikliği şüphesi olan çocuklarda uygulanabilir. Çocukların zeka seviyesini öğrenmek ve buna göre bir eğitim ve öğretim planı çıkartmak için yapılabilir.

Önemli olan konu hangi yaş aralığında olduğu ve hangi ihtiyaç için yapılacağı iyi belirlenerek yola çıkılmalıdır ve sonuçlar buna göre iyi değerlendirilmelidir. Bu sayede çocuğun sahip olduğu yetenekler iyi okunabilir. Ve buna göre hiç bir faktör atlanmadan çocuğun hayatı planlanmış olur. Girişte de söylendiği gibi 6 yaşın altında ve on altı yaşın üzerinde de Wısc – r zeka testini uygulayabileceğini söyleyen kurum ve kişilere itibar etmeyiniz.

Wisc-r Testi (Zeka Testi) Hangi yaş aralığında uygulanır

Wisc-r Testi (Zeka Testi) 6 ile 16 yaş arasında çocuk ve ergenlere uygulanan zeka ölçeğidir.

İki ana bölümden oluşur bunlar sözel ve performans bölümlerdir. Genel zeka bölümü ve 12 alt bölümden oluşur. Amacı çocuğun yada ergenin eğitim planının oluşturulmasıdır. Eğitim verecek öğretmenlerine fikirler vermektir.

İletişim : 0216 330 80 17

http://www.yakazapsikoloji.com