Wisc r testini kimler uygulayabilir

Wisc-r testi uygulayabilmek için belli bir eğitim alıp gerekli yeterlilikleri kazanmak gerekmektedir. Ve de uygulayıcının psikolojik danışman ve psikologlardan seçilmiş olması gerekmektedir.