Bazı çocuklarımız günlük hayatta bulundukları ortamlarda çeşitli farklılıklar göstermektedir. Çocuklarda

 Sıra dışı cevaplar,

 Yaşının üzerinde beceriler ve konuşmalar

 Çeşitli yetenekler

 Uyum sorunları

 Derslerden sıkılma

 Öğrenmekte güçlük çekme

 Algılamakta güçlük çekme

 İletişim problemleri

gibi daha birçok sıralayabileceğimiz durumlar göstermekte ve kendilerini fark ettirmektedirler. Bu çocukların ne durumda olduklarının incelenmesi gerekmektedir. Neticesinde yaşam standartları, eğitimi ve aile ile ilişkileri buna göre tekrar düzenlenmelidir. Çocuk bu sayede sahip olduğu yeteneğini, zekasını daha iyi kullanabilir. Veya herhangi bir zeka geriliği durumunda yine çocuk doğru yönlendirme ve eğitim ile daha mutlu yarınlara kavuşabilir. Tüm bunların yanında ailelerin de bilinçlendirilmesiyle doğru yönlendirilmeleri sağlanabilir.