Wisc R Zeka Testi Uygulandıktan sonra yapılması gerekenler

Wisc R Zeka Testi Uygulandıktan sonra yapılması gerekenler

Wisc R Zeka Testi Uygulandıktan sonra yapılması gerekenler

Wisc-r zeka testi uygulaması ortalama bir bir buçuk saat sürer. Bu sürede çocuğun performansı önemlidir. Test boyunca zorunlu bir problem çıkmadıkça ara verilmemelidir. Çünkü test süresince aynı zamanda çocuğun dikkat performansı da gözlemlenmektedir. Test sürecinde uzman çocuğun bu durumunu gözlemler. Ve bu konuda bir fikre sahip olabilir.

Test tamamlandıktan sonra uzman çocukla kısa bir görüşme yapar ve ardından çocuğu ailenin yanına götürür. Veya asistan yardımıyla çocuk ailenin yanına götürülür. Ve aile görüşme odasına alınır. Veya asistan aracılığıyla odaya çağırılır.

Testin genel olarak nasıl geçtiği ile ilgili kısa bir bilgi aktarımı yapılır. Çocuğun teste yönelik ilgisi ve uyumu hakkında bilgi verilir. Çocuğun dikkat performansı  hakkında genel bir gözlem aktarımı yapılır. Çocuğun iletişim becerileri ile ilgili genel bir bilgi aktarımı yapılır. Eğer gözlemlendiyse olası bir problem şüphesi hakkında bilgi aktarılır. Ancak unutulmamalıdır ki bu bir seans veya başlı başına bir görüşme değildir. Bu testin ardından bir geri dönüştür ve de tamamlayıcı nitelikte bir bilgi aktarımıdır.Verilen bilgiler genel bilgilerdir.

Yapılan genel görüşmenin ardından testi yapan uygulayıcı testin sonucunun yer alacağı rapordan bahseder. Raporun verileceği tarih kararlaştırılır. Test sonuçları ortalama iki gün içinde ailenin eline geçebilmektedir. Raporun içeriğinde bulunanlar :

1 ) Çocuğun nüfus bilgileri .

2) Testin veriliş nedeni .

3 ) Çocuğun test sürecindeki genel gözlemleri .

4 ) Çocuğa uygulanan testin bulguları .

–  Sözel düzeyi .

–  Performans düzeyi .

– Genel zihinsel düzeyi – IQ sonucu – zeka düzeyi .

5 ) Sözel bölüm alt başlıkları detaylı açıklaması .

– Genel bilgi .

– Sözcük dağarcığı .

– Benzerlikler .

– Yargılama .

– Aritmetik .

6 ) Performans bölüm alt başlıkları detaylı açıklaması .

– Parça birleştirme .

– Küplerle desen .

– Resim düzenleme .

– Şifre .

– Resim tamamlama .

7 ) Özet  .

Raporun aileye nasıl teslim edeceği konuşulur. Eğer rapor kargo ile veya mail yoluyla aileye gönderilecekse psikolojik danışmanlık merkezinin asistanı aileden adres veya mail adresini alır.

Test raporları iki şekilde hazırlanır raporlardan bir tanesi aile için hazırlanan ve içinde puan yazmayan bir rapordur. Yani rapor içerisindeki bulgular bölümünde herhangi bir rakamsal puan verilmez. Sadece çocuğun aldığı puanın girdiği zeka seviyesi verilir. Örneğin; üstün zekalı, parlak zekalı, normal zekalı gibi verilebilir. Diğer rapor türü eğer test okullardan, hastanelerden veya herhangi bir yerden isteniyorsa içerisinde rakamsal puanın yer aldığı rapordur. Yani raporun bulgular kısmında çocuğun testten aldığı puan yer alır.

Bu sonuç kapalı zarf içerisinde kargo ile istenen kuruma gönderilebilir. Bu rapor aileye verilmez etik değildir.

Tüm bu iş ve işlemlerin ardından test sonucu ailenin eline ulaştığında sonuçları değerlendirmek en önemli kısımdır. Çocuğun aldığı sonuca göre yapılacak yönlendirme hayati öneme sahiptir. Testi okul veya herhangi bir kurum istediyse zaten gerekli yönlendirme yapılacaktır. Ama eğer aile kendi isteğiyle testi yaptırdıysa sonuçlar testi uygulayan uzmanla veya herhangi bir psikolojik danışman veya psikolog ile değerlendirme yapılabilir. Test sonucunda çocukta şüphelenilen herhangi bir durum hakkında yargılara da varılabilir.

Çocuk test sonucuna göre alabileceği sonuçlar:

1 ) 140   – üstü     : Dahi ve üstün zeka seviyesi .

2 ) 130 – 139        : Çok üstün zeka seviyesi .

3 ) 120 – 129       : Üstün zeka seviyesi.

4 ) 110 – 119       : Parlak zeka seviyesi.

5 ) 90 – 109         : Normal zeka seviyesi .

6 ) 80 – 89           : Donuk normal zeka seviyesi.

7 ) 70 – 79           : Sınır zeka seviyesi .

8 ) 69 – altı          : Zekâ geriliği zeka seviyesi .

Çıkabilen bu sonuçlara göre çocuğun yönlendirmesi yapılır. Normal seviyesi altında çıkan zeka seviyesine sahip çocuklar mutlaka detaylı incelemeye alınmalıdır ve desteklenmelidir. Üstün ve üzeri zeka seviyesine sahip çocuklarda ise yetenek alanına göre yönlendirmeler yapılmalıdır. Aynı zamanda alt başlıklarda desteklenmeye ihtiyaç tespit edilen alanlar da detaylı irdelenmelidir. Ve ona göre yönlendirme yapılmalıdır.

Wisc R Zeka Testi Uygulandıktan sonra yapılması gerekenler nelerdir ?

1) Wisc R Zeka Testi uygulandıktan sonra ebeveynlere net bir sonuç verilmeli yazılı olarak raporlamalıdır.

3) Test uygulayan uzman çocuğun – ergenin test sonucunu sayısal değer olarak vermemelidir. Wisc R Zeka Testi bir kurum tarafından aileden istenmiş ise kapalı zarf içerisinde onaylı olarak verilebilir ve kurum bu durumdan haberdar edilir.

4) Çocuk – ergenin test sonucu yaşına göre düşük çıkarsa durum değerlendirmesi yapılmalı aileye paılan açıklama yapıcı olmalıdır.

5) Wisc R ZekaTesti sonucu mutlaka uzman ( Psikolog – Psikolojik Danışman) tarafından değerlendirilmelidir.

6) Testin merkezimizde yapılmış olması sonucun kesinliğini ortaya koyar ve tekrarlanması sonucu değiştirmeyecektir.

İletişim 0216 330 80 17 – 0553 510 22 20

http://www.yakazapsikoloji.com