Woodcock-Johnson III Test Bataryası

Woodcock-Johnson III Test Bataryası Bilişsel yetenekleri ve eğitsel başarıyı değerlendiren  2-90 yaşları arasındaki bireylere uygulanabilen bir testir. Bireylerin öğrenme yeteneklerini tanımlayan bu test Milli Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Araştırma Merkezi (RAM) tarafından uygulanmaya başlanacak. Avrupa ve ABD bu testi yaygın olarak kullanmaktadır. Bireyin zayıf yönlerini tespit etmek uygulanan test zamanla tüm ülkede kullanılmaya başlanacak.